Website Jacques Bazen

Münster, Westfalen
Home pagina
English home page
Over mezelf
About myself
Foto's van reizen (Pictures of travels)
- foto's Nederland (The Netherlands)
- foto's Europa (Europe)
- foto's Wereld (World)
Gastenboek (Guestbook)

Bezoek aan Münster, 30 december 2004

Münster, de stad waar de Nederlandse Republiek in 1648 werd geboren. De stad waar de wederdopers onder leiding van Jan van Leiden het "nieuwe koninkrijk Sion" uitriepen. Maar bovenal een schitterend bewaard gebleven oude oude Hanzestad met enkele van de mooiste koopmanshuizen die ik ooit gezien heb.

Prinzipalmarkt Münster
muenster_prizipalmarkt.jpg

Bisschoppelijk paleis op het Domplein
muenster_bisschopspaleis.jpg

Middenin het centrum van Münster ligt de Domburcht. Van de burcht zelf is niet veel meer over, maar hij is nog duidelijk te herkennen in het stratenpatroon. Op deze plek verrees de eerste nederzetting, een klooster gesticht door de zendeling Liudger, de apostel der Saksen. (Münster = monastery of in het Latijn: monasterium) De Domkerk zelf is een oude Romaanse kerk, met latere gotische uitbreidingen.

muenster_dom.jpg

muenster_interieur_dom.jpg

muenster_orgel_dom.jpg

Aan de ooskant van het domplein ligt de Prinzipalmarkt met daaraan het oude stadhuis en de St. Lambertuskerk. Aan de toren van de Lambertuskerk hangen nog steeds de drie kooien waarin ooit de lijken opgehangen waren van de drie belangrijkste Wederdoperleiders. Het schijnt dat hun resten er tien jaar lang hebben gehangen. Jech! Blij dat alles nu opgeruimt is. Münster heeft tussen 1530 en 1540 een schrikbewind gekend van de wederdopers. Hun leider was Jan Bockelson uit Leiden. Hij liet zich door zijn nogal fanatieke volgelingen uitroepen tot Koning van het Nieuwe Jeruzalem. Visioenen van God hadden geopenbaard dat dat nieuwe koninkrijk in Münster zou zijn. De wederdopers hadden veel aanhang in Münster. Maar hoe kon het nou zijn, dat mensen uit Münster zo massaal hun steun gaven aan een paar fanatieke gekken? Dat is een vraag die mij bezighoudt, terwijl ik door de straten van Münster loop.

Interieur St.Lambertuskerk
muenster_interieur_lambertuskirche.jpg

Jan van Leiden, koning der Wederdopers
muenster_jan_van_leiden.jpg

Toren Lambertuskerk met kooien
muenster_toren_lambertuskirche.jpg

idem, close up
muenster_close_up_lambertustoren.jpg

Had de massale aanhang van de wederdopers in Münster te maken met het verval van de waarden en normen in de Rooms Katholieke kerk? Of was het meer dat mensen een uitweg zochten uit het enorme economische verval van de stad aan het begin van de zestiende eeuw? Waardoor mensen misschien extra bevattelijk waren voor een soort van profeet die verteld dat hij de oplossing voor de mensen heeft gevonden? Of misschien meer een combinatie van beiden. Ik weet het niet, maar één ding is zeker, het Wederdoper koninkrijk heeft niet zolang standgehouden. De stad werd veroverd en de leiders van het "Nieuwe Jeruzalem" werden terechtgesteld.
 
Even verderop ligt het schitterende Gotische stadhuis met daarin de zaal waarin in 1648 de Vrede van Münster is getekend. Deze zaal, waarin trouwens een doordringende mottenballenlucht hangt, is de plaats waar Nederland door Spanje wordt erkend als onafhankelijke staat.

Stadhuis Münster
muenster_rathaus.jpg

Portretten van de gezanten
muenster_friedensaal_portretten.jpg

in de "Friedensaal"
muenster_friedensaal.jpg

Dwars door de binnenstad stroomt een klein riviertje, de Aa. Aan de westkant van de binnenstad, aan de overkant van de rivier, gezien vanaf het Domplein, ligt het stadsdeel Überwasser. Met daarin de kerk van Onze Lieve Vrouwe Überwasser. Nog verder westelijk, helemaal aan de rand van de binnenstad ligt nog een kasteel, een soort van miniatuurkloon van het Chateaux Versailles. Zoiets als paleis het Loo dus. In het kasteel is nu de universiteit gevestigd.

Riviert de Aa
muenster_rivier_aa.jpg

OLV-überwasserkerk
muenster_olv_ueberwasser.jpg

überwasserstadsdeel
muenster_straatbeeld.jpg

Versailleskloon
muenster_slot.jpg

Münster is meer dan de moeite waard om eens te gaan bezoeken. In het stadsmuseum is een buitengewoon duidelijke en mooie expositie te zien over de geschiedenis van de stad. Meer informatie op: http://www.stadt-muenster.de/museum/

Bezoek aan Münster, 30 december 2004